Publicerad 11 mars 2021

IT-stöd i fastighetsorganisationer

Offentliga organisationer jobbar i allt större utsträckning med att digitalisera sina verksamheter. Men i nuläget sitter vi med ett stort antal olika IT-system som inte kommunicerar med varandra på ett bra sätt. Detta gör att vi går miste om användbar information och flera av vinsterna med digitaliseringen.

Marknaden erbjuder en mängd olika lösningar och utvecklingen går fort vilket kan göra det svårt att veta vad just din organisation behöver för system.

CAFM och IWMS

Computer-Aided Facility Management (CAFM) och Integrated Workplace Management Systems (IWMS) är två nya system som har kommit på marknaden. Båda har integrerade funktioner från flera olika system vilket ger tillgång till information inom olika delar av organisationen. Grunddata behöver bara läggas in en gång.

Gemensam informationsplattform

En annan lösning på marknaden är att du behåller en mängd system som alla är specialiserade på sina respektive funktioner. Systemen skickar och hämtar sedan information från en gemensam informationsplattform som sammanbinder dem och gör att de fritt kan dela data.

Detta gör SKR

Om din fastighetsorganisation ska kunna drivas på ett effektivt sätt behöver den digitaliseras i allt större utsträckning. Du bör också anpassa din organisation så att du på bästa sätt använder systemen. SKR stödjer sina medlemmar med kunskap och goda exempel inom området.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset