Publicerad 24 mars 2021

Digitalisering av fastighetssektorn

Digitaliseringen är en av de absolut största utvecklingsmöjligheterna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag. Med hjälp av digitaliseringen kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna.

Att kunna hantera information digitalt är ett behov som ökar. Det ställs också höga krav på att informationen ska vara sökbar och möjlig att nå var man än befinner sig. För att detta ska bli möjligt krävs en gemensam strategi och struktur för digitalisering i fastighetssektorn.

Detta gör SKR

SKR stödjer framtagandet av en långsiktig stra­tegi för implementering av digitalisering i kommunernas och regionernas fastighetsorganisationer.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset