Publicerad 8 april 2022

Utredning om besöksnäringen

I december 2017 lämnade särskild utredare Britt Bohlin över utredningen ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Slutbetänkandet gick ut på remiss och SKR har lämnat yttrande.

Utredningen ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”

Utredningen hade i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen.

Utredningen presenterade mer än 50 förslag som ska stärka svensk besöksnäring, varav många kan komma att påverka kommuner och regioners arbete med besöksnäring. Förslagen rör nytt nationellt mål och organisation, digitalisering, kompetensförsörjning, regelförenkling, evenemang, natur- och kulturturism samt utveckling, innovation och forskning.

"Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring" (SOU 2017:95).

SKR:s yttrande

Slutbetänkande gick ut på remiss och skulle vara Näringsdepartementet tillhanda senast 6 april 2018. På remisslistan fanns samtliga regioner och ett 20 tal kommuner. SKR har genom en mängd aktiviteter fångat upp medlemmars slutsatser och analyser av förslagen i utredningen. SKR:s styrelse tog den 16 mars 2018 beslut om yttrande.

SKR:s remissvar Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.