Publicerad 17 december 2021

Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg äldre

Betänkandet huvudsak upp rekommendationer gällande kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. I uppdraget ingick inte att lämna författningsförslag. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom merparten av utredningens rekommendationer, förutom rekommendation gällande ansvar för samverkan mellan huvudmän och begränsningar av antal medarbetare per chef.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR