Publicerad 7 april 2017

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR