Publicerad 21 april 2021

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Sveriges Kommuner och Regioner instämmer i stora delar av
Valideringsdelegationens förslag om sammanhållen reglering, organisering och
kunskapsutveckling kring validering.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.