Publicerad 21 juni 2021

Utkast till lagrådsremiss – Riskskatt för kreditinstitut

Lagrådsremissen tar upp frågan om att införa en riskskatt på kreditinstitut över en viss storlek. Kansliets förslag är att förbundet svarar i form av ett gemensamt yttrande med Kommuninvest och avvisar att Kommuninvest ska omfattas av riskskatten.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.