Publicerad 11 mars 2022

Trafikverkets rapporter för Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Utredningen kring beredskaps-flygplatser har utretts av Trafikverket genom två regeringsuppdrag under perioden 2020-2021. Det har lett fram till tre delrapporter som tar upp lite olika områden, bland annat ersättningsmodell, totalförsvarets behov, ambulansflyget och det övriga samhällsviktiga flyget med brandflyg, polis, kustbevakning med flera.

Ladda ner remissvar (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.