Publicerad 11 mars 2022

Trafikverkets flygutredning

Trafikverkets utredningen tar upp frågan kring trafikplikt och upphandling av flygtrafik för perioden 2023-2027. Syftet med utredningen är att utreda vilka brister det finns i tillgängligheten för kommuner där tillgänglighetsbristerna skulle kunna åtgärdas med flygtrafik.

Ladda ner remissvar (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR