Publicerad 11 mars 2022

Totalförsvarsanalys - en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Betänkandet avser inrättandet av en ny myndighet för att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret i syfte att tillhandahålla kvalificerade kunskapsunderlag till regeringen Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag om en ny myndighet, men att förbundet samtidigt föreslår att myndighetens uppdrag ska vidgas till att även omfatta den fredstida krisberedskapen i sin helhet.

Ladda ner remissvar (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR