Publicerad 1 april 2021

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en Sammanhållen, jämlik och personcentrerad graviditetsvårdkedja samt tillgänglig och jämlik eftervård, 2021-2022

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 29 januari 2021 beslutat

  • att för sin del godkänna förslag till överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Tilläggsöverenskommelse med staten om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022, samt
  • att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.
Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.