Publicerad 4 oktober 2022

Sveriges globala klimatavtryck

Betänkandet/rapporten tar i huvudsak upp frågan om ett nationellt klimatmål för minskad klimatpåverkan från konsumtion. Samtliga riksdagspartier står bakom förslaget i stort, utom i vilken mån transporter med flyg och sjöfart ska beaktas i målet. Där finns ett flertal reservationer och särskilda yttranden från ledamöterna.

Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslaget om ett nationellt klimatmål för minskad klimatpåverkan från konsumtion, utan att ta ställning i frågan om transporter. Kansliet föreslår även att SKR tillstyrker ett lagkrav att beakta klimat i offentlig upphandling.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.