Publicerad 15 mars 2016

Sverigeförhandlingen – Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR