Publicerad 1 april 2021

Sverige behöver ett modernt regelverk för läkemedel

Detta positionspapper syftar till att beskriva Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) syn på några av de viktigaste utmaningarna kring läkemedel.

Ladda ner positionspappret (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR