Publicerad 8 september 2017

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR