Publicerad 10 juni 2022

Stöd till produktion av audiovisuella verk

Promemorian tar i huvudsak upp förslag till en ny förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk, något som SKR under lång tid verkat för. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk (avser spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie och dokumentärserie) som helt eller delvis produceras i Sverige.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.