Publicerad 15 april 2016

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR