Publicerad 17 december 2021

Statsbidrag till kultur, idrott och friluftsliv – En analys av hur de bidrar till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Utredningen tar i huvudsak upp frågan om statsbidrag till kultur, idrott och fritid samt ger förslag till beslut på området. Beredningens förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag samt förtydliga att staten kan utveckla sin roll på idrotts-, fritids- och kulturanläggningsområdet relaterat till tillgänglighetsaspekter.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR