Publicerad 14 september 2018

Statliga Servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR