Publicerad 18 november 2022

Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Rapporten tar i huvudsak upp frågan om hur ett mål för att öka cyklingen på nationell nivå ska utformas och ger förslag på en målstruktur med ett övergripande mål, två etappmål och två delmål, samt förslag på sju indikatorer som kan kopplas till målstrukturen och användas vid uppföljning av målen. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag om ett nationellt mål för ökad cykling men anser att det behöver kompletteras med en tydlig ambition för genomförande och uppföljning.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.