Publicerad 8 september 2017

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR