Publicerad 17 september 2021

Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur förutsättningarna för transporteffektivitet och mobilitet kan stärkas i syfte att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. I uppdraget har ingått att lämna nödvändiga författningsförslag.

Kansliets förslag är att förbundet tillstyrker föreslagna ändringar i plan- och bygglagen (PBL) 2:a kapitel, 5:e och 6:e §§ som kan tydliggöra vikten av att främja transporteffektiviteten i stort, i övrigt avstyrker föreslagna ändringar i PBL.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR