Publicerad 17 december 2021

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om styrning, organisering och finansiering av nationella forskningsinfrastrukturer. Beredningens förslag är att förbundet ställer sig bakom vissa tydliggöranden av styrningen av nationella forskningsinfrastrukturer men att frågorna behöver beredas ytterligare i regeringskansliet på grund av de många oklarheter som finns i betänkandets förslag och konsekvensanalys.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR