Publicerad 23 april 2021

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

Betänkandet tar upp ett stort antal frågor om bl.a. skogspolitik, bioekonomi, biologisk mångfald, skydd av skog och ersättningsformer och gör ett stort antal ställnings­taganden och kommer med ett femtiotal förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.