Publicerad 20 januari 2017

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU
2016:71)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR