Publicerad 15 mars 2023

Skrivelse som kompletterar yttrandet över Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53)

SKR har yttrat sig över utredningen Statens ansvar för skolan – ett beslut
och kunskapsunderlag (SOU 2022:53). Eftersom betänkandet begränsas till
utredningens direktiv vill SKR med denna skrivelse göra ytterligare
medskick till regeringen i syfte att öka likvärdigheten i skolan och
vuxenutbildningen så att alla elever kan nås av undervisning av hög
kvalitet.

Ladda ner skrivelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.