Publicerad 28 januari 2022

Skrivelse om riksintressen – stärk samordningen och dialogen mellan planeringsnivåerna

SKR har under många år arbetat för att få till stånd en bättre tillämpning av riksintressesystemet enligt miljöbalken. Tillämpningen av riksintressesystemet är olika mellan de olika riksintressemyndigheterna, och länsstyrelserna tar inte den samordnande roll de förväntas ha i systemet. Det ger i sin tur återverkningar i kommunernas planeringsprocesser. I SKR:s skrivelse pekas på ett antal punkter som staten på ett enkelt sätt skulle kunna åtgärda, utan lagändring, för att skapa bättre samordning och stärka dialogen om riksintressen.

Ladda ner skrivelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.