Publicerad 20 januari 2017

Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR