Publicerad 17 december 2021

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

I promemorian föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor som förväntas omfatta fler personer. En regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslaget om ett nytt system för skattereduktion av arbetsresor.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.