Publicerad 26 november 2021

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om skärpning av den straffrättsliga lagstiftning som bedöms vara mest central i förhållande till gängbrottslighet, dvs. som avser narkotika och brottslighet som i huvudsak består i eller innefattar våld eller hot. Arbetsutskottets förslag är att förbundet lämnar förslagen utan erinran, men med fokus på frågor som bedöms vara av särskild betydelse för kommunerna och deras verksamhet.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.