Publicerad 21 april 2021

Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

SKR ställer sig bakom förslaget om en upplysningsbestämmelse med ikraftträdande
den 1 september 2020, som ger regeringen möjlighet att vid extraordinarie händelse i
fredstid meddela föreskrifter om beräkning av tandvårdsersättning som avviker från
lagstadgade bestämmelser om ersättningsperioder.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.