Publicerad 23 april 2021

Samråd om vattenförvaltning 2021–2027

Samrådet om vattenförvaltningen 2021-2027 innehåller förslag till ny förvaltningsplan, nya åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för de fem vattendistrikten utifrån de krav som finns i EU:s ramdirektiv för vatten.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.