Publicerad 22 april 2022

Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)

I utredningens slutbetänkande har utredningen bland annat haft att överväga behov att ett utpekat ansvar för samordningen av säkerhetsfrågor i valadministrationen och förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt. Utredningen har dessutom tagit ställning till följande frågor rörande förutsättningar för att överklaga val, digitala röstkort, val vid allvarliga fredstida kriser och rekrytering och utbildning av röstmottagare.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.