Publicerad 28 januari 2022

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

Utredningen föreslår i korthet att stärkt statlig styrning genom definierade riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet ska beaktas vid regionala och kommunala beslut som påverkar vårdinfrastruktur.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR