Publicerad 22 december 2021

Rekommendation om mobilitetstöd till folkhögskolorna 2022

SKR:s styrelse har den 15 oktober 2021 fattat beslut om att rekommendera regionerna att underteckna den nya mellanregionala överenskommelsen om mobilitetsstöd. I regionerna pågår nu de formella beslutsprocesserna som krävs för att överenskommelsen ska kunna träda i kraft. I avvaktan på detta och att de första utbetalningarna kan göras enligt den nya överenskommelsen, vilket beräknas kunna ske under andra halvåret 2022, föreslås rekommendationen för 2022 ligga kvar på samma nivå som för 2021, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka.

Ladda ner rekommendation (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR