Publicerad 18 april 2021

Rekommendation om mobilitetstöd till folkhögskolorna 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 23 oktober 2020 beslutat att rekommendera regionerna att schablonbeloppet för mobilitetsstöd för folkhögskolor budgetåret 2021 uppgår till 400 kronor per deltagarvecka.

Ladda ned rekommedationen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.