Publicerad 18 april 2021

Rekommendation om ersättning för digitala vårdtjänster till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan

Arbetsutskottet har på delegation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat den 4 juni 2020 att rekommendera regionerna att tillämpa ersättning för digitala vårdkontakter till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan i enlighet med vad som sägs i bilaga 1-2, samt att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att, i de fall egna beslut om ersättning för digitala vårdåtgärder antas, tillämpa denna rekommendation.

Ladda ned rekommendationen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.