Publicerad 28 januari 2022

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)

Utredningen förslår i korthet att, om inte annat följer av lag, ska den hälso- och sjukvård som regionen bedriver i egen regi eller upphandlat enbart finansieras med offentliga medel. Om en vårdgivare har andra uppdragsgivare än regionen ska det av avtalet framgå hur det säkerställs att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar de uppgifter som har lämnats över.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR