Publicerad 16 december 2016

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR