Publicerad 11 oktober 2016

Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR