Publicerad 7 april 2017

Reduktionsplikt för minskning av växthusgas-utsläpp från bensin och dieselbränsle

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR