Publicerad 20 maj 2022

Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99)

Delbetänkandet omfattar förslag för såväl den statliga som den kommunala och regionala bidragsgivningen till civilsamhället samt vid ägar- och ledningsprövning.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR