Publicerad 28 januari 2022

Promemoria om nya könstillhörigheter

I promemorian föreslås att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Även följdändringar i andra lagar föreslås.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR