Publicerad 26 november 2021

Projekt utrota cervixcancer och generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening

Genom att få alla regioner att delta i ett pågående utrotningsprojekt som genomförs inom ramen för en forskningsstudie kan Sverige åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik utrotning av livmoderhalscancer genom samtidig vaccination och screening mot humant papillomvirus (HPV). SKR rekommenderar regionerna att delta i projektet.

Ladda ner rekommendationen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.