Publicerad 18 november 2016

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR