Publicerad 16 december 2016

På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR