Publicerad 9 juni 2017

Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa smittsamma sjukdomar

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR