Publicerad 16 november 2018

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR