Publicerad 21 april 2021

Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det är angeläget att merparten av de föreslagna åtgärderna genomförs.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.