Publicerad 8 juli 2021

Överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis - Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om antigentester - ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021

Överenskommelsen är en tilläggsöverenskommelse till överenskommelsen om testning och smittspårning. Bakgrunden till tilläggsöverenskommelsen är de EU-förordningar som rör digitala covidbevis som ålägger de organisationer som administrerat ett covid-19-vaccin eller som utfört särskilt beskrivna tester att rapportera vissa informationsmängder.

Ladda ner Överenskommelse - Meddelande från styrelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.